Mikkelin Taekwondo

Harjoitukset

POIKKEAVAT AIKATAULUT

PÄIVÄAIKAPAIKKARYHMÄ
Ke12.06.18:00-19:30Urpolan tekonurmi, Rinnekatu 10KIM: yhteiset treenit

HARJOITUKSET 2018-2019

Voimassa 1.1.2019-

PÄIVÄAIKAALUE
RYHMÄ
Ma
18:30-20:00
Murskaamo 1
Vapaavuoro, ei ohjausta
Ma
18:30-20:00
Murskaamo 1
Talent-vuoro (ottelu/liikesarjat)
Ti
18:30-20:00
Murskaamo 3
Vyökoetekniikkavuoro
Ke18:30-20:00Murskaamo 2
Itsepuolustus-/kuntotaekwondo
To17:00-18:15Murskaamo 3+4
Juniorikurssi
To17:00-18:30Murskaamo 2
Non-stop-peruskurssi (käynnistyy tarvittaessa n. 2 kuukauden välein)
To
18:15-19:30Murskaamo 3+4Juniorivuoro
Pe
17:00-18:30
Murskaamo 1
Vapaavuoro, ei ohjausta

Vyökoetekniikkavuoro

Ohjaajat: Seuran opettajat ja tarvittaessa apuna vanhimmat Kjosanimit.
Kohderyhmä: Kaikki seuran jäsenet, jotka tähtäävät vyöarvonsa korottamiseen.
Harjoitusten sisältö: Vyökoetekniikkavuorolla harjoitellaan kaikkia lajin viittä osa-aluetta (perustekniikka, poomse, askelottelut, itsepuolustus ja ottelu) vyökoevaatimusten näkökulmasta. Viikoittain vaihtuvat teemat/aiheet, joissa huomioidaan eri vyötasot. Omat harjoitukset joka toinen kuukausi Dan-kokelaille (punaiset – mustat vyöt).

Harjoittelun rytmitys
 1. Jokaisen kuukauden:
  • toinen viikko painotetaan toisen asteen keltaisten ja vihreiden vöiden tekniikkaa (7.-6.Kup),
  • kolmas viikko painotetaan toisen asteen vihreiden ja sinisten tekniikkaa (5.-4.Kup),
  • neljäs viikko painotetaan toisen asteen sinisten ja punaisten tekniikkaa (3.-2.Kup)
Painotuksesta huolimatta kaikki vyökoetekniikkatreenit sopivat kaikille vyöarvoille (pl. Dan-treenit vain Dan-kokelaille)!

Dan-harjoitukset on korvattu kevään ajan kerran kuukaudessa tapahtuvilla erikoisharjoituksilla jotka tähtäävät tuleviin Dan-kokeisiin.

Talent-/kisavuoro

Vastuuohjaajat: Otto
Kohderyhmä: Kaikki seuran jäsenet, jotka haluavat oppia ottelua ja vaativia potkutekniikoita sekä kisapoomsea (myöhemmin myös ns. free style-poomse).
Harjoitusten sisältö: Ottelun perusteet, ottelun potkutekniikat, otteluharjoittelu. Kisapoomsen perusteet, kisapoomsen harjoittelu. Vaativien potkutekniikoiden opettelu (potkuyhdistelmät, hyppypotkut, pyörähtävät hyppypotkut, taitomurskaukset jne).

Itsepuolustus-/kuntovuoro

Vastuuohjaajat: Seuran ”pikku-Master” (40-60-v) ikäiset ohjaajat vuorotellen
Kohderyhmä: Kaikki seuran 14 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka haluavat harjoitella vaativiakin taekwondoon perustuvia itsepuolustustekniikoita sekä kohottaa kuntoaan ja suorituskykyään tehden kamppailuun perustuvia toiminnallisia kuntopiirejä.
Harjoitusten sisältö: Taekwondoon perustuva itsepuolustus eri etäisyyksillä (lähietäisyys, tarttumisetäisyys ja pitkä etäisyys) ja eri tehoilla (irtautuminen/koskemattomuuden säilyttäminen, hallintateho, vahingoittamisteho). Eripituiset ja erilaisilla tehoilla tehdyt kamppailuperustaiset toiminnalliset kuntopiiriliikkeet. Jokaisen treenin yhteydessä on tämä kunto-osio.

Juniorivuoro

Vastuuohjaajat: Inari ja Aki
Kohderyhmä: Kaikki seuran alle 14-vuotiaat jäsenet. Samalla viikolla voidaan ohjata myös alkeisryhmää, joka on suunnattu alle 14-vuotiaille uusille harrastajille.
Harjoitusten sisältö: Taekwondon perusteisiin ja fyysisten perusominaisuuksien sekä yleisten taito-ominaisuuksien kehittämiseen keskittyvää leikinomaista treeniä. Lyhyitä jaksoja myös taekwondon potkupainotteista perustekniikkaa sekä junioreiden vyökokeisiin tähtäävää harjoittelua.

Non-stop-peruskurssi 

Käynnistyy n. 2 kuukauden välein tarvittaessa (vähintään 2 osallistujaa).
Vastuuohjaajat: Vesa ja Matti
Kohderyhmä: 14 vuotta täyttäneet taekwondosta kiinnostuneet uudet harrastajat
Harjoitusten sisältö: Lajin perusteet sillä tasolla, että voidaan siirtyä varsinaisiin teematreeneihin. Peruskäytös, peruskomennot ja –harjoitusmuodot. Taekwondon perustekniikka ensimmäisen Gi Chu Il Pu:n tasolla. Kamppailulajin peruskunnon luomista, perusliikkuvuuden harjoittelua. Viisi puolentoista tunnin harjoituskertaa, jonka jälkeen on mahdollista osallistua keltaisen vyön vyökoevaatimusten mukaiseen kokeeseen (8.kup). Erillinen harjoitusohjelma.

VYÖKOKEET JA NIIHIN LIITTYVÄ OHJEISTUS

Vyökokeista vastaavat seuran Sabumnimit seuraavasti:
 • 1.kup-dan -kokeet => luvan tulla kokeeseen antaa ja kokeen järjestää pääopettaja Reino Pesonen, 6.dan
 • 8.-2.kup -kokeet => luvan tulla kokeeseen antaa ja kokeen järjestelyistä vastaa seuran opettaja Kimmo Mönkkönen 4.dan. Erityistapauksissa luvan voi antaa myös seuran pääopettaja.
Värivyökokeeseen voidaan tulla vain vyökoeharjoituksen kautta ja seuran Sabumnimien hyväksymänä. Vyökoeharjoitukset ovat avoimia kaikille ikä- ja vyötasoille ja ne pitää seuran opettaja. Vyökoeharjoituksessa käydään reippaalla temmolla lävitse kaikki lajin osa-alueet ja sen kesto on noin 1h 15 min ja palaute noin 15 min. Vuorolle on hyvä lämmitellä jonkin verran etukäteen! Vyökoeharjoitukset pidetään pääsääntöisesti seuran vapaavuorolla perjantaisin. Seuran opettaja antaa ohjeet ja päivämäärät näihin harjoituksiin.

Vyökoetilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan, ks. päivämäärät harjoituskalenterista. Mikäli harrastajalle tulee pätevä este osallistua vyökoeharjoitukseen ennen koetta (sairastuminen, työ- tai opintoeste tms.), voidaan näytön antamisesta sopia erikseen ottamalla yhteyttä Sabumnimeihin hyvissä ajoin ennen koetta.

Vyökoeharjoituksen tarkoituksena on:
 • auttaa harrastajia pitämään tuntumaa vyökoetilanteeseen ja vyövaatimuksiin
 • antaa opettajille mahdollisuus seurata harrastajien osaamisen tasoa ja antaa perusteita harjoittelun suunnitteluun
 • antaa harrastajille mahdollisuus saada Sabumnimin lupa tulla vyökokeeseen => edellytyksenä riittävä vyökoevaatimusten mukainen harjoitusmäärä edellisestä vyökokeesta sekä riittävä osaaminen uudelle vyötasolle
Peruskurssien vyökokeet pidetään erikseen kurssin päätyttyä. Dan-kokeita järjestetään kahdesti vuodessa; toukokuussa ja joulukuussa. Pääopettaja antaa Dan-koeharjoittelusta erikseen ohjeet kokeeseen kutsutuille Dan-kokelaille. Dan-harjoituksia järjestetään tarvittaessa noin kerran kuukaudessa joko vapaavuoroilla tai viikonloppuisin.

HUOM! Vyökokeeseen tulijoilla ei saa olla maksurästejä (jäsen- tai harjoitusmaksut) tai vyökokeen suorittaminen estyy! Jos olet epävarma, onko sinulla maksamattomia laskuja, voit kysyä asiaa taloudenhoitajalta.Tulevat harjoitukset 2019
PvmRyhmäPaikka
24.5.VapaavuoroMurskaa...
27.5.VapaavuoroMurskaa...
27.5.Talent-vuoroMurskaa...
28.5.Vyökoetekniikka...  !PMurskaa...
29.5.Itsepuolustus-/...Murskaa...